Peribahasa

Putus kelikir, rompong hidung
Sesuatu yang hendak dikuasai menjadi terlepas sama sekali