Peribahasa

Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah
Raja yang adil disayangi dan raja yang zalim dibenci