Peribahasa

Rupa harimau, hati tikus
Kelihatannya gagah berani, tetapi sebenarnya penakut