Peribahasa

Rusak anak oleh menantu
Orang yang kita kasihi merusakkan harta yang kita berikan kepadanya