Peribahasa

Sarap sehelai dituilkan, batu sebuah digulingkan
Sangat teliti (dalam pemeriksaan)