Peribahasa

Sebagai kera dapat canggung
Merapatkan dirinya kepada orang yang telah memberi pertolongan