Peribahasa

Sekepal menjadi gunung, setitik menjadi laut
Dari sedikit menjadi banyak; perkara yang kecil dibesar-besarkan