Peribahasa

Sekerat ular sekerat belut
Orang yang bermuka dua (ikut ke sana kemari)