Peribahasa

Sepasin dapat bersiang
Mendapat keuntungan tidak dengan sengaja