Peribahasa

Seperti Belanda kesiangan
Orang yang meniru-niru sikap Belanda (pada zaman penjajahan)