Peribahasa

Seperti kera mendapat bunga (seperti kera diberi kaca)
Mendapat sesuatu yang tidak dapat mempergunakannya