Peribahasa

Untung ada tuah tiada
Ada kekayaan, tetapi tidak bahagia hidupnya; murah rezekinya, tetapi selalu habis saja