Peribahasa

Seperti memegang tali layang-layang
Orang berkuasa (kaya) yang dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap orang lemah