Peribahasa

Seperti rusa kena tambat
Selalu gelisah (tidak tetap kedudukannya)