Peribahasa

Silap mata pecah kepala
Kalau kurang penjagaan dalam suatu pekerjaan yang berbahaya, binasalah akhirnya