Peribahasa

Sokong membawa rebah
Dikhianati atau dicelakai oleh teman sendiri