Peribahasa

Sudah basah kehujanan
Mendapat kemalangan ganda