Peribahasa

Sudah masuk angin
Perihal suatu perkara yang sudah dicampuri orang lain sehingga tidak benar lagi