Peribahasa

Sudah tidak – oleh angsa, baharu diberikan kepada itik
Orang kecil hanya beroleh apa-apa yang tidak dapat digunakan oleh orang besar