Peribahasa

Sungai sambil mandi
Sekali bekerja dua tiga pekerjaan terselesaikan