Peribahasa

Tahu di dalam lubuk
Tahu benar akan seluk beluk suatu perkara