Peribahasa

Takutkan tuma, dibuang(kan) kain
Sayang akan sesuatu yang berharga, tetapi dapat kerugian besar