Peribahasa

Tegak pada yang datang
Tetap pendiriannya