Peribahasa

Antan patah, lesung hilang
Kemalangan yang bertimbun-timbun