Peribahasa

Tegak sama tinggi, duduk sama rendah
Sama tingkatnya (derajat kedudukannya)