Peribahasa

Bagai beliung dengan asahan
Sangat karib (tidak pernah bercerai)