Peribahasa

Bagai garam jatuh ke air
Nasihat dsb yang mudah diterima