Peribahasa

Bagai ikan kena tuba
Banyak orang sakit atau mati dl sebuah kampung (negeri)