Peribahasa

Bagai itik pulang petang
Sangat lambat (jalannya)