Peribahasa

Yang rebah ditindih
Yang sudah celaka (miskin) bertambah celaka (miskin)