Peribahasa

Bagai serdadu pulang baris
Orang yang kelihatannya selalu bergaya, tetapi pekerjaannya berat dan berbahaya