Peribahasa

Telah karam maka tertimpa
Baru ingat atau menyesal sesudah menderita kemalangan