Peribahasa

Bagai tanduk bersendi gading
Jodoh yang tidak sepadan