Peribahasa

Bagaimana ditanam, begitulah dituai
Seseorang akan mendapat balasan seperti yang diperbuatnya