Peribahasa

Bayang-bayang tidak sepanjang badan
Berbuat sesuatu yang melebihi dari (tidak sesuai dengan) kemampuannya