Peribahasa

Belalang hendak menjadi elang
Orang bodoh (hina) berlaku seperti orang pandai (terhormat)