Peribahasa

Belanak bermain di atas karang
Ombak besar (sehingga ikan belanak yang biasanya senang diam dalam pasir laut, naik ke permukaan laut)