Peribahasa

Belukar sudah menjadi rimba
Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi