Peribahasa

Belum beranak sudah ditimang
Bersenang-senang sebelum maksudnya tercapai