Peribahasa

Belum beranak sudah ditimang belum duduk sudah berlunjur
Terlampau cepat gembira sebelum maksud tercapai