Peribahasa

Belum bergigi hendak mengunyah (menggigit)
Hendak melakukan sesuatu, tetapi belum ada sarananya