Peribahasa

Belum duduk sudah belunjur
Sudah bergirang hati dulu sebelum tercapai yang dikehendaki