Peribahasa

Benci akan mencit rengkiang disunu
Sebab takut akan bahaya yang kecil, dibuanglah keuntungan yang banyak