Peribahasa

Berbukit di balik pendakian
Lepas dari kesukaran yang satu mendapat kesukaran lain