Peribahasa

Bercerai sudah, talak tidak
Sudah berpisah, tetapi belum sah diceraikan