Peribahasa

Bergantung di ujung kuku
Dalam keadaan yang sangat berbahaya