Peribahasa

Beriak tanda tak dalam, berguncang tanda tak penuh
Orang yang suka menyombong pertanda kurang dalam pengetahuannya