Peribahasa

Berjanjang naik, bertangga turun
Menurut derajat dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim berlaku