Peribahasa

Berkeras tidak berkeris
Bertindak keras, tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri