Peribahasa

Berkocak tanda tak penuh
Orang yang banyak bicara menandakan kurang pengetahuannya